Kongeriget Dalrir

I året 299, Rachneas Tid er Kongeriget Dalrir delt mellem Østlige og Vestlige Dalrir af en stor mur kaldet Cayderns mur, som den daværende konge i Vest, Caydern III, byggede for 270 år siden. Dette markerede afslutningen på krigen Rachneas Fejde, der havde varet i 35 år. En krig mellem den vestlige konge og hans yngre bror, Renart, der mente, at han skulle arve tronen.

Selvom krigen for længst er slut, betyder det ikke, at der er fred i Dalrir, for vi er stadig i Rachneas Tid – stridighedernes tid, og der ses stadig sabotører og oprørsbevægelser, der mener, at kongeriget skal samles igen, eller at østens konge skulle have haft mere land. Desuden har ”Tiden” givet anledning til en masse interne stridigheder mellem småbyer.

Østlige Dalrir 

Denne kampagne tager sit udgangspunkt i Østlige Dalrir, regeret af Kong (whatever) . Det er et klassisk, middelalderligt kongerige, dog med den forskel, at her ingen adelsfamilier er. Her hersker ingen fine slægtsnavne, og den eneste familie med en reel arvefølge er kongefamilien. Selv ikke de har et slægtsnav; kongerne får hellere stærke tilnavne, der skal tjene til at bevare deres eftermæle.

(Fortsættes) 

Kongeriget Dalrir

Rhûnor juliebraad juliebraad