Gaia

Major deity
Alignment: True Neutral
Portofolio: Naturen, døden, livet, skabelse, ødelæggelse, forandring, opretholdelse.
Domains: Destruction, Creation, Earth, Fire, Water, (Plant)
Cleric alignment: TN, altid.
Favored weapon: Alle

Gaia er, simpelt opfattet, en form for moder jord. Hun er alt det materielle, skabelse, ødelæggelse, døden, livet, naturen. Gaia rummer alle elementer, samt de mere abstrakte elementer godhed og ondskab, kaos og orden. Selvom hun ikke afbilledes som kvinde, omtales hun altid i hunkøn, hvilket nok har rod i, at alt liv er opstået fra hende, at hun har ”født” alle jordens væsner.

I Kivarra afbilledes Gaia næsten altid som en vulkan, for det er opfattelsen, at vulkaner skaber liv og tager liv, og derfor er de Gaias værktøj til at forandre verden. En vulkan i udbrud kan skabe en ø, hvor der før kun var øde hav, og den kan få øen til at styrte i havet igen. Asken fra et udbrud kan gøre en gold jord frugtbar, men et udbrud kan også ødelægge, sætte skove i brand og jævne hele landområder med jorden. Uden vulkanernes varme var der kulde og evig vinter i de dødeliges verden. Gaia bestemmer over alt liv og død i denne verden, også solen og månen (for her har vi at gøre med et geocentrisk verdensbillede). Kun luften er hun ikke herre over, den tilhører Kosmos, men hendes skyer prøver at skærme jorden fra den. En dag vil Gaia lade alle vulkanerne udspy deres destruktive ild på én gang for at skabe en ny verden, som det siges, at hun har gjort mange gange før.

Jorden omtales af Gaia-troende som ”Gaias Verden”. Der skelnes nemlig mellem Gaias Verden og Verden, hvor sidstnævnte betegner både Kosmos, Gaias Verden og alle andre verdener (synet på andre verdener forklares i afsnittet om Kosmos).
Hvis man vil tjene Gaia, skal man leve i balance med hendes verden og ikke gøre mere skade end gavn. Så simpelt er det. En bonde, der dyrker sin jord, er én af Gaias mest tro tjenere på det lavpraktiske plan. Man kan også vælge at dedikere sig til en bestemt repræsentation af Gaia, for eksempel et element eller alignment (forklaret i et senere kapitel om Gaias repræsentationer).
Gaia er både i evig kamp med Kosmos, for at denne ikke skal ødelægge hendes verden, men også afhængig af ham; for uden Kosmos, havde Gaia ikke et sted at eksistere.

"Gaia" er menneskenes navn for denne guddom. Hos elverne kaldes hun "Vara" og symboliseres ikke som en vulkan, men som et stort træ (hos Varáthel) og et bjerg (hos E´reásil) 

Organisation og tilbedelse 
Gaia og Kosmos er ikke guddomme af den type, som den jævne befolkning beder til. Det forekommer måske besynderligt, siden de er så stor en del af eksistensopfattelsen, men det kommer sig af, at begge guder er neutrale og derfor som udgangspunkt ikke lytter til, hvad de dødelige har at sige. Gaia og Kosmos gør, hvad der er nødvendigt for at opretholde balancen. Gaia er dog en langt mere håndgribelig gud end Kosmos, så det er altid Gaia, man opfatter som den ”egentlige” guddom, og det er også hendes verden, man lever i. Selvom troen foreskriver, at Gaia ikke kan påvirkes af de dødeliges ønsker, sker det ind i mellem at eks. bønder i Kivarra alligevel ofrer til Gaia eller beder præsterne om hjælp til ritualer, hvis høsten slår fejl.

Gaias præster 

Hvis du er indviet i Gaias orden er det dermed en anden sag. Her taler Gaias vilje gennem dig, og gennem hendes guddommelige magi bliver du hendes redskab til at opretholde balancen i verden.

I Kivarra
Gaias templer ligger spredt over hele Kivarra, men aldrig i byerne. Det største tempel lægger for foden af landets største, aktive vulkan (hvor risikabelt det end måtte synes).
Præsterne er klædt i sort kåbe med røde og orange linjer, som symboliserer flydende lava. Ofte er de skallede og malet sort om øjnene med aske. Et umiddelbart skræmmende udseende.
Det siges desuden, at Gaias præster ligger inde med viden om, hvornår Gaia igen vil lade sin verden falde og genopstå, men de ønsker naturligvis ikke at sige det, fordi det ikke skal forhindres.

I andre lande 
(tilgår) 

En bøn til Gaia foretages af præsterne ved at lægge sin på knæ, lægge hænderne over hinanden på jorden og lægge panden mod håndryggene, så den bedende er så tæt på jorden, som muligt.

Gaia

Rhûnor juliebraad juliebraad