Dalrirs religion

I det følgende beskrives religionen i de to kongeriger, Østlige og Vestlige Dalrir, som også gælder for dværgene og halflingene i området.

Skæbnen
Skæbnen spiller en stor rolle i religionen. I følge dalriansk tro har enhver dødelig en skæbne, som er bestemt på forhånd, da en person blev født, og skæbneguderne (Brail og Brahli) formede en lerfigur af personen. Ens vigtigste opgave er at udleve sin skæbne, og det er ikke let, for det kan være svært at finde ud af, hvad præcist man er bestemt til. Har du mulighed for at besøge en skæbnepræst og betale, kan denne måske se et tvetydigt tegn i knust ler, der kan give dig et praj i den rigtige retning. Ellers – Ja, så må du sørge for at gøre det, du er bedst til, og håbe, at du har valgt rigtigt. Det siges nemlig, at man er blevet givet evnerne på forhånd til at udleve sin skæbne. Hvis du således er født af en smed, men er en uduelig smedelærling, så er det nok fordi, guderne har bestemt, at du ikke skal være smed, selvom din far synes det.
Det kan også være din tragiske skæbne at dø en tidlig død. Skæbnepræsterne mener selvfølgelig, at hvis nogen dør (af andet end alderdom), så er det fordi, der er en mening med det, som ikke altid er synlig for de dødelige. Nogle vælger at se det som en ære, andre mener måske, at det er en skæbne, man skal prøve at undgå.

Livet og døden
I den dalrianske tro er der ingen egentlig skabelsesberetning og intet ”liv efter døden”. Når den lerfigur, som skæbneguderne har formet af dig, går i stykker, er dit liv forbi og du får fred – medmindre du ikke har formået at udleve din skæbne af en eller anden grund. Så kan det ske, at du igen som et spøgelse, der forsøger at udrette det, du ikke fik gjort i livet. Skæbnen og sjælen er dermed nærmest den samme ting i denne trosretning. Dine gerninger i livet er det vigtigste, fordi du huskes for dem og dermed opnår et ”efterliv” eller måske endda ”evigt liv” gennem historien.

Gudernes tider
Omkring hver 300. år skifter gudernes tider, således at en ny gud bliver den øverste for alle de andre guder. Denne nye gud er en dødelig, der bliver ophøjet til gud efter at have vist sit værd i verden. Således er det for alle guderne i Dalrir, for når en guds tid skifter, dør denne gud naturligvis ikke – den fortsætter med at bestå som guddom, så længe den har tilbedere. Derfor er der enormt mange små guder i Dalrir, som engang har været store, men nu kun har et enkelt tempel med én enkelt standhaftig præst. Nogle guder er forblevet populære efter deres tid er slut og har stadig helligdage og store templer. I følge skæbnepræsterne (og dem må man jo lytte til) skal verden være i evig forandring, derfor bliver enhver guds tid afløst af noget, der står i kontrast den. Det er ikke altid til at vide, hvilken form for kontrast, der er behov for – det ved kun Brail og Brahli.
Det siges, at den næste gud er udvalgt fra det øjeblik, han eller hun bliver født. Men da skæbnen er så svær at kende på forhånd, er der som regel mange forskelligartede typer, der prøver at gøre opmærksom på sig selv omkring skiftet til en ny tid, i håbet om, at netop de er udvalgt til at være den nye gud. Man bliver dog først udvalgt, efter man er død. Skeptikere ville måske mene, at det blot er et kapløb om at have flest tilhængere og dø på den mest bemærkelsesværdige måde, men de har tydeligvis ingen forstand på Skæbnens uransagelige vilje.
Ikke kun mennesker kan blive guder. I tiderne har der været alt fra dværge, halflings, elvere og sågar kæmper. Det er klart, at i en tid med en menneskegud, vil dværgene stadig være tilbøjelige til at holde sig mest til en gud af deres race, og omvendt. Nogle tider har været mørkere end andre, men igen – kun Skæbneguderne ved i sandhed, hvad verden har brug for.
Gudens tid afgør, hvad der vil ske i den tid. Det betyder, at har vi en gud for krig, vil tiden byde på krig og ufred mellem folk. Nogle vil måske mene, at folk bruger gudernes tider som en dum undskyldning for at gøre ting – men præsterne vil mene, at det blot er den naturlige påvirkning, som det guddommelige har på vores verden
.

Dalrirs religion

Rhûnor juliebraad juliebraad